Bir insan yaratıcı imgeleme tekniğini kullanırken, canlı bir zihinsel resim yaratamıyorsa ne yapılabilir?

Zihinsel bir resim oluşturmak, arzu edilen şeyin gerçekleşmiş bir olgu olduğuna dair bir emin olma duygusu ile beraber farkındalığa sahip olmak kadar önemli değildir. Hedefinize ulaştığınızda ya da amacınızı gerçekleştirdiğinizde kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Kendi içinizden doğru, özgürlük, mutluluk ve müteşekkir olma duyguları ile beraber bu duyguyu açığa çıkartın.
Gerçekleştirdiğiniz şeyi doğrulayan bir durum hayal edin. O zaman ne düşüneceksiniz? Bu şekilde düşünün. Nasıl davranacaksınız? Uygulama seansınızdan sonra, bu şekilde davranın.

Belirli bir amaca ulaşmak için bu yöntem ne kadar sıklıkla kullanılmalıdır?
Hayal edilen şeyin farkındalığı ve inancı tamamen yerleşmiş oluncaya kadar. Bu başarıldığında, tekrarlama artık gerekli değildir. Eğer hayal gücünüzü zihinsel durumunuzu veya farkındalık durumunuzu değiştirmek için kullanıyorsanız, bu durumları sürdürün. Eğer bunu hedeflerinize ulaşmak ya da ideal durumları yaratmak ya da bunları çekmek için kullanıyorsanız, inançlı olun ve dışsal olayların meydana gelmelerine izin verin.
Sizin olabilecek ve sizin olacak olan planlanmamış iyi şansa karşı açık olun. Siz yaşama ne kadar sıklıkla kendinizi açarsanız, Tanrının lütuf’u o kadar belirgin olacaktır. Yaşamın kendini ifade etmeye yönelik içsel eğilimlerini ile akış halinde olduğunuzda, yaratıcı imgeleme uygulaması yapmak için sessizliğin içinde oturmanız gerekmeyecek. Sizin için anlamlı olan olasılıklarla ilgili bir düşünce ortaya çıktığı anda, bunun sonucunu hemen kabul edeceksiniz ve yaşam bunu size sunacaktır. Daha kozmik bilinçli bir insan haline geldiğinizi fark edeceksiniz: Yaşamın bütünlüğünü ve onun süreçleri içerisindeki rolünüzü anlayacaksınız.

Zaman geçtikçe, geçmişteki düşünme, hissetme, ve eyleme geçme biçiminizle, şimdiki düşünme, hissetme ve eyleme geçme biçiminizi kıyasladığınızda, kat ettiğiniz ilerleme için minnet duyacaksınız. Farkındalığınızın artık sıradan olmadığını veya onu daha önce değiştiren koşullar tarafından bulanıklaştırılmadığını fark edeceksiniz

Bir tek seansta çeşitli hedefler veya amaçlar düşünülmeli midir, yoksa gerçekleştirmek istediğim bir şeye mi odaklanmalıyım?
Eğer belirli bir arzunuz ya da ihtiyacınız varsa, dikkatinizi ona odaklayın. Farkındalığınız daha berrak olduğunda ve kabiliyetleriniz genişlediğinde, yaşamınızdaki bütün koşulların en istenilir düzeyde olduğunu hayal edin ve bunu hissedin. Huzur, neşe ve iyimserlik geliştirin. Huzurlu, neşeli, ve iyimser olduğunuzda, daha önce göremediğiniz fırsatları göreceksiniz ve daha etkin bir biçimde düşünüp işleyebileceksiniz.
Neden mutlu ve özgürce işlevsel olamayacağınıza dair sebepleri düşünmekten kaçının. Sınırlılık ve kabiliyetsizlik duygularını görmezden gelin. Geçmişteki başarısızlıklar veya hatalar ile ilgili hatıraların üzerinde durup onların sizi etkilemelerine izin vermeyin. Başkalarının sizin hakkınızda ifade etmiş olabilecekleri olumsuz görüşleri unutun. Siz sınırsız kabiliyetleri olan ruhsal bir varlıksınız. Yaşamınızda ileriye gidin.
Yaşamayı büyük bir macera olarak düşünün. Öğrenme, yapma, ve gerçekleştirme olanakları ile ilgilenin. İstekli olmak yaşama ve yaşamaya değer verdiğinizin kanıtıdır. İsteksizlik ve ilgisizlik ölüme yönelik bir eğilimin varlığına işaret eder.
Siz asla ölemezsiniz; sadece geçici olarak bilinçsiz olabilirsiniz. Bilinçsiz olmayı, tamamen bilinçli olmaya tercih etmek, duygusal olarak olgunlaşmamış olmaktır. Ruhsal büyüme gerçekleştirilmeden ve yaşam etkin bir biçimde yaşanmadan önce, duygusal olgunluğa doğru büyümeyi istemeliyiz. Sadece o zaman özgürce işlevsel ve tamamlanmış olabilirsiniz.

Hayal Gücünü Maddi şeyler elde etmek için kullanmak uygun mudur?
Ruhsal ve maddesel gerçeklikler arasında bir ayrım yoktur. Maddi unsurlar Bilinç enerjisinden meydana gelmişlerdir.
İhtiyacınız olan şeyi elde etmeyi arzu edin ve ona doğru eylemlerde bulunarak ve destekleyici olayları ve durumları kendinize çekmek için hayal gücünüzü kullanarak onu elde edin. İyi haliniz için ihtiyaç duyduğunuz her şey sizin onaylamanız ve kabul etmeniz için mevcuttur.
Ben-merkezci (Ego-merkezci) düşüncelerden ve davranışlardan kaçının. İçsel, tanrısal özelliklerinizi geliştirin. Gerçek doğanızın bilinçli farkındalığında yerleşmiş hale gelinceye kadar, ve Sonsuz olanla ilişkinizin bilincinde oluncaya kadar, sessizliğin içinde meditasyon yapın. Tanrının içerisinde meditasyon yapın. Sonsuz Bilinç okyanusunun içinde bir farkındalık baloncuğu olduğunuzu hissedin.
Ben merkezci olan ve aydınlanmış ruhsal varlıklar olarak yaşamayı öğrenmek konusunda samimi bir ilgi duymayan kişilerden kaçının.
Nazik, içten, ve dürüst olun. Düşüncelerinizi ve eylemlerinizi disipline edin. Önemli konulara odaklanıp, önemli olmayanları göz ardı edin. Sizin için en önemli olan şeyleri düşünün ve dikkatinizi bu konulara odaklayın.
Siz bu dünyada yaşamınızın dört amacını gerçekleştirmek için bulunuyorsunuz. Bunlar aşağıdaki gibidir:
1. Bilginizi ve yeteneklerinizi etkin bir biçimde ve doğanın sistemli süreçlerine uygun bir biçimde kullanmak. O zaman yapmaya en nitelikli olduğunuz şeyleri yapacaksınız ve kozmos’un içerisinde “doğru yerde” olduğunuzu bileceksiniz.
2. Yaşam geliştirici arzularınızın kolayca karşılanması. Bunu yetenekli bir biçimde yaşayarak ve yaratıcı imgelemenizi gece kullanarak yapmayı öğrenin.
3. Kendi ihtiyaçlarınız için, sorumlu olduğunuz diğer kişilerin ihtiyaçları için, ve değerli olan amaçlarınıza ulaşmak için, bol miktarda kaynağa sahip olmak.
4. Tamamen aydınlanmış oluncaya kadar, ruhsal büyümenin aşamalarından geçerek uyanmak.

Öz-farkındalık ve yaşamın bütünlüğüne dair bilginin içerisinde yerleşmiş bir biçimde, mantıklı bir biçimde düşünün ve etkili eylemlerde bulunun. Tanrının bütüncül gerçekliğinin maddi alemi de kapsadığını hatırlayın.
İmgelediğim şeyleri kendime mi saklamalıyım yoksa ümitlerimi ve hayallerimi başkaları ile paylaşmak uygun mudur?
Kişisel konularınızı kendinize saklayın. Onlar hakkında başkaları ile konuşmak sizin fiziksel ve zihinsel enerjilerinizi dağıtır, dikkatinizi meşgul eder, odaklanmanızı zayıflatır, ve istenmeyen görüşleri ya da olumsuz yorumları davet eder. İçsel çalışmanızın sonuçlarının, sizin onlara adanmanızın dışsal kanıtı olmasına izin verin.
Olasılık-düşünücü olan ve sizinle yapıcı bir biçimde çalışacak olan başka kişilerin de dahil olduğu projeler, onlarla konuşulabilir. bu tür çabalarda, bunlara dahil olan herkesin aynı amaçlara sahip olduklarından ve başarı-odaklı olduklarından emin olun.

Arzuların gerçekleşmesi ve ihtiyaçların karşılanması konusunda, bu süreç ile dua arasında ne fark vardır?
Süreçler birbirine benzemektedir. Etkin dua ve yaratıcı imgelemenin etkin uygulanması aynı sonuçlara yol açar. Dua ettiğiniz şeyi elde ettiğinize kesin bir biçimde inandığınızda, ve hayal ettiğiniz şeyin gerçekleştiğini deneyimlediğinize inandığınızda, kalbinizin (varlığınızın özünün) arzusu yerine getirilir.
Dua ile birlikte, inançlı bir biçimde kullanılan imgeleme, en etkin imgeleme biçimidir. İçsel çalışmanızı yaparken, bunu sıradan varoluşunuzu geliştirecek bir şeyi gerçekleştirmeye çalışan, ihtiyaç sahibi bir beşeri yaratıktan çok, yetenekli bir ruhsal varlık olarak yapın.

İmgeleme yaptıktan sonra, inancı ve açık olmayı sürdürmek için ne yapmak gerekir?
Açık bir anlamlı amaç duygusu ile yaşayın. Neşeli ve iyimser olmayı seçin. Bilinç Gücünden kaynaklanan ve onun sayesinde sürdürülen bir evrende, ruhsal bir varlık olduğunuzu hatırlayın. Şimdi, farkındalık durumlarınızın ve zihinsel durumlarınızın deneyimlerinizi belirlediğini bilerek, ve bir yandan elde etmek istediğiniz sonuçları üretecek eylemleri yerine getirerek, Öz-farkında olmayı ve yapıcı bir biçimde düşünmeyi seçin.

Dünyamızdaki diğer kişilere yardım etmek için ne yapabilirim?
Bir yandan etkin bir biçimde yaşarken ve kendi ruhsal büyümenizi gerçekleştirirken, yararlı bilgileri paylaşın ve bunu yapabildiğinizde, onlara somut biçimde yardımcı olun.
Ne kadar ruhsal olarak aydınlanmış olursanız, o kadar Öz- ve Tanrı-gerçekleşme ışığı yayıp, herkesin toplu bilincini o kadar olumlu şekilde etkilersiniz.

Yazı Kaynağı: Yaratıcı İmgeleme – Shakti Gawain

 

EGE ANAR


BU YAZI İLGİNİZİ ÇEKTİ Mİ? O HALDE OKUMAYA DEVAM↓

 • İş Sonrası Yaptıklarınız Bütün Hayatınızı Nasıl Etkiliyor

İş Sonrası Yaptıklarınız Bütün Hayatınızı Nasıl Etkiliyor?

Pek çoğumuz gün boyu çalışıyoruz, en azından birşeylerle […]

 • duygusal-zekasi-yuksek-insanlarin-kacindiklari-13-sey

Duygusal Zekası Yüksek İnsanların Kaçındıkları 13 Şey

Bazen hayatımızda zihinsel gücümüzün test edildiği kritik noktalara […]

 • nefes_terapi_sifa_kocluk

Bir Yudum Nefes Nelere Kadir?

Nefes:  İnsanın İçinden Akan Nehir

Nehirler temizdir çünkü akarlar.
Nehir […]

 • Mutlu Bir İlişkinin Olmazsa Olmazı Gerçek olmak

Mutlu Bir İlişkinin Olmazsa Olmazı: Gerçek olmak

Mutlu bir ilişki mi istiyorsunuz? Peki ama nasıl […]

 • 2 Soruyu Cevaplayarak Bağımlılıklarınızdan Özgürleşin

2 Soruyu Cevaplayarak Bağımlılıklarınızdan Özgürleşin

TV izlemek, yemek yemek, bir sigara tüttürmek, alkol […]

 • anne-kainattir

Mutlak Mutluluğun Mekanı Kainat Anne

Merhaba insan! A a! Sen kimsin? Nereden çıktın? […]

 • 9 adimda kendini sevmek

9 Adımda Kendini Sevmek

Eminim şimdi aklınızdan bir sürü düşünce geçiyor: “Bu […]

 • cakralarin-anahtarlari2

Çakralarınızı Bloke Eden Duygulardan Nasıl Kurtulabilirsiniz?

Çakraların musluğunu açıp kapamak mümkün müdür? 
Çakra sanskritçe tekerlek […]

 • buddha-gerçek-sevginin-anahtarı

Buddha’ya Göre “Gerçek Sevgi”nin Dört Anahtarı

Hiç şüphesiz ki dünyadaki bütün sorunları bir anda […]

 • Animus ve Anima: Karşı Cinsi Anlamak için Önce Kendinizi Tanıyın

Animus ve Anima: Karşı Cinsi Anlamak için Önce Kendinizi Tanıyın

Hey dostum! Kadınları anlaşılmaz mı buluyorsun? Elinde bir […]

 • Bu Yeni Doğal Yöntem Cep Telefonu Radyasyonundan Koruyor

Bu Basit Yöntem Sizi Cep Telefonunun Yaydığı Radyasyondan Koruyor!

Modern çağın kaçınılmaz iletişim aracı cep telefonu, hayatımızda çok […]

 • Yaratıcı Sürecinizi Yaşamak için İpuçları

Yaratıcı Sürecinizi Yaşamak için İpuçları

Bir insan yaratıcı imgeleme tekniğini kullanırken, canlı bir […]

 • Güneş Her Gün Yeniden Doğar!

Güneş Her Gün Yeniden Doğar!

Hayat bizi sürekli şaşırtmaya devam eder.. Şöyle ki;

Daha […]

 • Hayata_Bakışınızı_Değiştirecek_10 Güçlü Cümle

Hayata Bakışınızı Değiştirecek 10 Güçlü Cümle

Bazı sözcüklerin anlamlarının ötesinde büyük güçleri vardır. Örneğin […]

 • Vücudunuzun Pilini Böyle Şarj Edin

Vücudunuzun Pilini Böyle Şarj Edin!

Yeryüzündeki diğer memelilerin aksine insanlar iki ayak üzerinde […]

 • bilincaltinizin-mutlulugunuz-uzerindeki-gucu

Bilinçaltınızın Mutluluğunuz Üzerindeki Sihirli Gücü

Her insan dünyadaki her türlü sorunu aşacak sınırsız […]